Ceník

platný od 1. 1. 2024

Příchodem na dentální hygienu souhlasíte s:

  1. Dentální hygiena je v souladu s léčebným plánem u vašeho zubního lékaře a přicházíte na jeho doporučení,

  2. Ošetřením dentální hygienistkou, dle jejího uvážení.

  3. Pacienti pod 18 let přichází v doprovodu rodičů, nebo bez jejich doprovodu na zodpovědnost rodičů. (Vstupem dítěte do čekárny nebo přímo do ordinace rodič souhlasí s jeho ošetřením.)

  4. Stanovením léčebného plánu dentální hygienistkou a jeho dodržováním. (Při nedodržení léčebného plánu se objednejte znovu na vstupní dentální hygienu.)

  5. Zpracováním vašich osobních údajů nebo údajů vašeho dítěte.

  6. Nezatajením léků, onemocnění, alergií a rizik (léky na ředění krve, vysoký krevní tlak, infekční onemocnění, těhotenství, …)

  7. Cenou ošetření, která Vám bude účtována. (Cenu znáte předem z webových stránek maridental.cz, nebo z ceníku, který je umístěný v čekárně – Janského 463/24 2.patro čekárna Dentální hygiena).

  8. Při jakékoliv změně anamnézy nahlásíte změnu dentální hygienistce při vstupu do ordinace (adresa, jméno, onemocnění, rizika, léky, alergie, těhotenství,…)

  9. Zveřejněním fotografií zubů, pokud souhlasíte s jejich pořízením v ordinaci, před a po ošetření za účelem reklamy a reprezentace práce dentálních hygienistek pracujících na tomto pracovišti. (Na fotografii jsou vidět pouze zuby a dutina ústní, rty jsou kryté optragatem.)

  10. Přicházíte na předem domluvený termín (online nebo telefonicky) a přišel vám potvrzující e-mail či upozorňující sms, abyste se na tento termín dostavili. (Dentální hygienistka může, ale nemusí, ošetřit pacienta, který nemá předem domluvený termín.)